Loading...

İtalya ve Yurtdışı Basın Bürosu


Lbdi, Müşterilerinin bilinilirliğini arttırmak ve pazardaki yerini pekiştirmek için İtalyan ve dış Medyada ücretsiz makaleler yayınlanmasını sağlayarak sistemli, planlı ve tutarlı bir şekilde Basın ile iletişimi yönetir. Bu anlamda, Lbdi, doğrudan ana merkezinden Avrupalı ve Türkiye gibi komşu ülkelerin gazetecileri ile ilişkileri yönetme becerisi ile öne çıkmaktadır.

İletişim

Özel bir Satış Ekibi

“Melekler” diye adlandırılan birçok dili konuşabilen Satış Ekibimiz Müşterilerimizle ilgilenmektedir, Basın Bürosu faaliyetlerini ve Lbdi tarafından yıllar içinde sağlamlaştırılan İtalyan ve yabancı gazeteciler Network’ü ile ilişkileri kendi dillerinde operasyonel olarak yönetmektedir.

Basın Bültenleri

Lbdi, kurumsal, ürün ile ilgili veya işletmenin başarı olayları ile ilgili basın bültenlerini hazırlar, her bir Ülkenin gazetecileri için etkili ve ilgi çekici olması için tercüme eder ve yerelleştirir.

Medya Listesi

Lbdi, İtalya ve yurtdışında Müşterilerine en üst düzeyde görünürlük sağlamak amacıyla yıllar içinde Basın ajanslarından oluşan Medya, ulusal ve yerel günlük gazeteler, uzmanlaşmış ve sektörel B2B ve B2C dönemsel dergiler, çevrim içi yayınlar, blog, radyo ve televizyon temas kişileri veri tabanını sürekli olarak güncellemiş ve genişletmiştir.

 
Basın Dosyası

Özel makalelerin redaksiyonunu kolaylaştırılacak detaylı bilgileri sağlamak amacıyla Basın Çalışanlarına dağıtılacak Şirket ile ilgili detaylı bilgi içeren Basın Bürosu faaliyetlerine yönelik hazırlık materyalleridir.

Medya İlişkileri

Basın bültenlerinin dağıtılmasının ardından haberin ilgi çekmesine yardımcı olarak dokümanın içeriklerini paylaşmaya yönelik gazeteciler ile telefon görüşmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

İletişim planları

Lbdi, devam eden faaliyetlerin koordinasyonunu desteklemek için ve Kurumsal, ürün, Ticaret ve Kriz Yönetimi ile ilgili Basın Bürosu faaliyetlerini yönetmek için sistemli, planlı ve tutarlı bir şekilde İletişim planları geliştirir.

 
Basın Açıklaması ve Basın Konferansları

Basını, basına özel bir etkinliğe davet etmek Lbdi açısından Müşterilerimizin içinde oldukları pazarlarda daha fazla görünürlük ve bilinirliğine yönelik kurumsal yenilikleri paylaşmak adına paha biçilemez bir fırsat yaratmak anlamına gelmektedir.

Medya Eğitimi

Lbdi, Basın ile en kritik röportajları bile yönetebilmek ve kendi şirketini en iyi şekilde temsil etmek için Yöneticilerin eğitimi amacıyla NLP metoduna dayanan kişiselleştirilmiş ve deneyimsel bir eğitim modülü geliştirir.

Basından Haberler

Lbdi, periyodik olarak Şirket Yönetimine ve Satış Ekibine elektronik ortamda Medya’da yayınlanan makalelerden oluşan basından haberler dosyası gönderir.

 
Basından Haber Analizleri

Lbdi, sırasıyla Eşdeğer Reklam Değerlerini belirleyen küpürlerin nitelik ve nicelik değerlendirmesini yaparak basından haberleri yıllık olarak özet şeklinde analiz eder.

Konferans Bağlantısı ve Periyodik Toplantılar

Lbdi, yapılan iletişim eylemlerinin sonuçlarını teyit etmek ve belirlenen hedef ve stratejilere göre karşılaştırma ve güncellemeler yapmak amacıyla konferans bağlantıları veya Şirket ile periyodik görüşmeler organize eder.