Loading...

Pazarlama

Kararları ekonomik sonuçlara bağlama ihtiyacı gelecek için yararlı yönlendirmeleri tespit ederek önceden yapılması gereken en uygun eylemleri değerlendirmek ve gerçek kazancın gidişatını izlemek için özel önem üstlenmektedir.
Lbdi, doğrudan Avrupa’da ve dünya çapında 33 iş ortağı vasıtasıyla İletişim ve Pazarlama projelerini hayata geçirme kapasitesine sahip uluslararası bir şirkettir.
Lbdi için Talep/Müşteri Yaratma kampanyası geliştirmek sunulan çözüm ve hizmetleri tanıtarak Müşterilerin pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek demektir.
 
 
Lbdi, zamanla güçlü rekabetçi konumunu korumak ve stratejik kalkınma ve iletişim planlarının etkinliğini ölçmek isteyen şirketler için İtalya ve yurtdışında pazar araştırmaları ve nitel ve nicel anketler geliştirir ve yürütür.