Loading...

Pazar Araştırması ve Nitelik/Nicelik Anketleri

Lbdi, zamanla güçlü rekabetçi konumunu korumak ve stratejik kalkınma ve iletişim planlarının etkinliğini ölçmek isteyen şirketler için İtalya ve yurtdışında pazar araştırmaları ve nitel ve nicel anketler geliştirir ve yürütür.

Müşteri Memnuniyeti Anketleri

Müşteriyi temsil eden bir örnek üzerinde yapılan nitel ve nicel anketler, genel memnuniyet düzeyine ilişkin, rakiplere göre pazardaki aktüel kurumsal konumlanma algısına ilişkin ve satış öncesi ve sonrası ürün ve hizmet özelliklerinin ve dağıtım politikalarının değerlendirilmesine ilişkin yararlı bilgileri elde ederek Şirketin değer yaratma yeteneği ile ilgili olarak hedef algısını toplamak amacına sahiptir.

Potansiyel Müşterilere Yapılan Pazarlama Anketleri

Analizin amacı, şirketin zamanla ayırt edici, kolay tanınan, kalıcı ve ankete katılanlar açısından önemli özelliklerle özleşmesi için potansiyel müşteriler tarafından geçerliliği kabul edilmiş rekabetçi bir dizi avantaj tanımlamaktır.
Lbdi, sektörün “Top of mind” larını ve Hedef Kitle tarafından konumunu belirleyen unsurları analiz ederek piyasadaki çözümlere göre Potansiyel Müşteri seçim kriterlerini derinleştirmek, satınalma tercihlerinde lider kabul edilen olması için kurumsal markanın veya ürünün sahip olması gereken karakteristik özellikleri belirlemek amacıyla pazar araştırmaları ve nitel ve nicel anketler geliştirir.

Tüketici ve İşletmeler Arası Uzmanları ile Odak Grubu

Lbdi, niteliksel anketler sayesinde, tüketiciler paneli veya işletmeler arası sektör uzmanlarından oluşan Odak Grubu aracılığıyla piyasa senaryosuna ve temel Rakiplere göre Müşterilerin güçlü ve zayıf yanlarını ve kritik başarı faktörlerini belirlemeye yönelik şirketlerin stratejik analizini ve değerlendirmesini yapar.