Loading...

Uluslararası Projeler

Lbdi, doğrudan Avrupa’da ve dünya çapında 33 iş ortağı vasıtasıyla İletişim ve Pazarlama projelerini hayata geçirme kapasitesine sahip uluslararası bir şirkettir.

Lbdi Uluslararası Danışman

Uluslararası programlarımız hedef pazar analizinden yeni iş fırsatları, kurumsal markanın görünürlüğünü ve dağıtım kanallarını güçlendirmek için İş Ortakları ile stratejik anlaşmalar geliştirmeye yönelik spesifik operasyonel pazarlama ve iletişim planlarını uygulamaya koymak gibi aşamalardan oluşmaktadır.

Segmentasyon ve Hedef Pazar Analizleri

Lbdi, Şirketler ile mutabık kalınan kriterlere göre seçilmiş İtalya ve yurtdışındaki Potansiyel Müşterilerin, Aracıların, Yerel Yönetimlerin ve sektörel Derneklerin yer aldığı kaliteli veri tabanı oluşturmada Müşterine destek verir.
Lbdi, bu aşamayı, Şirketlerin operasyonel pazarlama geliştirme planlarını etkileyebilecek demografik, ekonomik, teknolojik, politik ve kültürel faktörler ile ilgili en önemli fırsat ve tehditleri analiz ederek tamamlar.

Telepazarlama Kampanyaları ve Talep/Müşteri Yaratma

Lbdi, şirketin ve çözümlerinin İtalya ve yurtdışında promosyonu için entegre edilen ve tasarlanan pazarlama planları vasıtasıyla telepazarlama ve Talep/Müşteri Yaratma kampanyaları geliştirir.

 
Çapraz Fonksiyonel Kolaylaştırma

Lbdi, şirket ile yabancı karşı taraf arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için çok dilli özel personel ile yurt dışındaki gelişim sürecinin her aşamasında Müşteriye yardımcı olur.

Stratejik Ortaklık Projeleri

Lbdi, gerek yeni dağıtım kanalları oluşturmak gerekse potansiyel Distribütörleri/Satıcıları değerlendirmek için nokta atışı hedeflenen stratejik ortaklık projeleri hazırlar ve uygulamaya koyar.